Fodbas listens forbrugerinformation

Mange har hørt historen om musikeren der spillede udmærket, men desværre ikke kunne spille til lejlighedssangene. Det var måske fordi musikeren heller ikke spillede resten selv, men der var tale om en gengivelse.
Der findes mange varianter af gengivelse, de mest almindelige er akompagnementsautomatik, midifiler eller lydafspilning fra minidisk, CD eller harddisk.
Udviklingen indenfor musik til selskaber og fester går i retning af, at en stigende del af det samlede lydbillede udgøres af gengivelse. Samtidig udgør den del af musikken, der spilles på stedet, en tilsvarende faldende del af lydbilledet.

Det er endog overordenligt vanskeligt at afgøre om og/eller hvor meget en musiker spiller selv. Det fordrer faktisk, at man selv kan spille og kan se musikerens hænder, og så kan det endda være svært, fordi mange musikere lader som om de spiller. Ligesom de kendte på TV, der mimer til en afspilning af deres nye CD.

Et af de elementer, som musikere typisk først fravælger at spille selv, er bassen. Derfor er bassen en god rettesnor for, hvor stor en del af det, man hører, som musikeren rent faktisk spiller selv på stedet. Selvfølgelig kan man forestille sig, at musikeren blot spiller bassen, og intet andet, men det er der ingen af musikerne på listen her, der gør, og vi har heller aldrig hørt om andre, der gør det.

Så hvis man kan se, at musikeren spiller fodbas, så er der en stor sandsynlighed for, at vedkommende rent faktisk selv spiller.
Bassen er også lettere at høre i lydbilledet, og da der kun er een tone ad gangen er det lettere at se på basfoden, om musikerne blot forsøger at lade som om de spiller bassen selv.
Hvis musikeren har forsøgt at skjule sit baspedalspil bag en plade, et skilt eller andet, så er det nok ikke fordi vedkommende ønsker at vise det frem, og så er der nok en grund til det.
Baspedalspillet er derfor den bedste enkeltindikator for, om det man oplever er en musiker eller en gengivelse.

Levende musik - levende mennesker er DMF's slogan, men heri ligger ingen garanti for at musikerne kan spille eller gør det.

Musikerne på listen garanterer at hinanden kan spille selv og at vi gør det.

Musikerne på listen garanterer også at tage enhver kritik seriøst og til debat på debatsiden og i sin yderste konsekvens udelukke en musiker fra listen hvis ikke vedkommende lever op til kravene. Det er en sikkerhed for musikforbrugeren, at der i det mindste er et sted at gå hen med sin kritik, hvis man mod forventning ikke skulle være tilfreds med præstationen fra en musiker på listen.

Hammond B3
Fodbas.dk v/Tommy Jo · Klaringen 15 · 4174 Jystrup · Telefon 32 22 28 06 · info@tommyjo.dk · www.tommyjo.dk